usługi łączności i infrastruktury telekomunikacyjnej

Technitel Polska S.A. wraz z partnerską firmą Verbicom S.A. z Poznania, w wyniku negocjacji z Dalkią Łódź S.A., których przedmiotem był outsourcing Wydziału Łączności, założyły firmę Verbitech Sp. z o.o.

Verbitech przejął wszystkich pracowników Wydziału i od grudnia 2010 zajmuje się utrzymaniem i serwisowaniem systemów łączności Dalkii Łódź S.A. – łódzkich elektrociepłowni. Verbitech zatrudnia ponad 20 pracowników z wieloletnim doświadczeniem w 5 lokalizacjach na terenie Łodzi.